Home / Cho thuê xe tải

Cho thuê xe tải

Đội Xe Tải 33 Tấn

Doi-xe-tai-dai-14m

Thông số kỹ thuật: Tải trọng thân xe: 27 tấn Chở hàng đủ tải: 25 tấn Chở hàng quá tải tối đa: 70 tấn Kích thước thùng: dài: 14,5m, rộng: 2,35m, cao: 2,6m ( có thể đôn kèo cao hơn) Cách dịch vụ cho thuê: …

Xem Tiếp

Đội Xe Tải 18 Tấn

Doi-xe-16-tan

Thông số kỹ thuật: Tải trọng thân xe: 18 tấn Chở hàng đủ tải: 18 tấn Chở hàng quá tải tối đa: 20 tấn Kích thước thùng: dài: 9,5m, rộng: 2,35m, cao: 2,6m ( có thể đôn kèo cao hơn) Cách dịch vụ cho thuê: …

Xem Tiếp

Đội Xe Tải 14 Tấn

Doi-xe-13-tan-moi

Thông số kỹ thuật: Tải trọng thân xe: 14 tấn Chở hàng đủ tải: 13,6 tấn Chở hàng quá tải tối đa: 15 tấn Kích thước thùng: dài: 9,5m, rộng: 2,35m, cao: 2,6m ( có thể đôn kèo cao hơn) Cách dịch vụ cho thuê: Cho …

Xem Tiếp

Đội Xe Tải 8 Tấn

Doi-xe-8-tan

Thông số kỹ thuật: Tải trọng thân xe: 8,6 tấn Chở hàng đủ tải: 7,4 tấn Chở hàng quá tải tối đa: 8 tấn Kích thước thùng: dài: 9m, rộng: 2,35m, cao: 2,6m ( có thể đôn kèo cao hơn) Cách dịch vụ cho thuê: Cho …

Xem Tiếp

Đội Xe Tải 5 Tấn

Doi-xe-5-tan

Thông số kỹ thuật: Tải trọng thân xe: 5,2 tấn Chở hàng đủ tải: 4,9 tấn Chở hàng quá tải tối đa: 5 tấn Kích thước thùng: dài: 6m, rộng: 2,2m, cao: 2,4m ( có thể đôn kèo cao hơn) Cách dịch vụ cho thuê: …

Xem Tiếp

Đội Xe Tải 2.5 Tấn

Vận chuyển hàng đi Đăk Nông

Thông số kỹ thuật: Tải trọng thân xe: 2,5 tấn Chở hàng đủ tải: 1,9 tấn Chở hàng quá tải tối đa: 2,5 tấn Kích thước thùng: dài: 4,3m, rộng: 1,8m, cao: 1,9m ( có thể đôn kèo cao hơn) Cách dịch vụ cho thuê: …

Xem Tiếp

Đội Xe Tải 1.5 Tấn

Doi-xe-15-tan

Thông số kỹ thuật: Tải trọng thân xe: 2,3 tấn Chở hàng đủ tải: 1,5 tấn Chở hàng quá tải tối đa: 1,8 tấn Kích thước thùng: dài: 4m, rộng: 1,7m, cao: 1,8m ( có thể đôn kèo cao hơn) Dịch vụ cho Thuê Đội …

Xem Tiếp

Đội Xe Tải 1 Tấn

Doi-xe-1-tan

Đội Xe Tải 1 Tấn Thông số kỹ thuật: Tải trọng xác xe: 1,8 tấn Tải trọng được phép chở: 1,25 tấn Tải trọng chở hàng tối đa: 1,2 tấn Kích thước thùng: dài: 3,15m, rộng: 1,6m, cao: 1,7m Tổng số lượn tại HCM: 12 …

Xem Tiếp
Call Now ButtonGọi Ngay